Kancelaria Adwokacka adwokata Rafała Pury świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną osobom fizycznym i prawnym.

Kancelaria specjalizuje się w:
- sprawach karnych w szczególności w sprawach gospodarczych i sprawach z zakresu szeroko rozumianej cyberprzestępczości, z zakresu wypadków drogowych, jazdy pod wpływem alkoholu oraz błędów w sztuce lekarskiej
- sprawach cywilnych, w tym w sprawach gospodarczych, windykacji należności, dochodzenia odszkodowań
- sprawach z zakresu prawa pracy
- sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty)
- sprawach z zakresu prawa handlowego (rejestracje spółek, zmiany w KRS)

Ponadto korzystając z technicznych możliwości Kancelaria stawia na pozyskiwanie klientów za pośrednictwem internetu i udzielanie pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Nasi klienci mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze).

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie (art. 6 ust. 2 w/w Ustawy).

Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (art. 6 ust. 3 w/w Ustawy).

Kancelaria Adwokacka Rafał Pura
ul. Czerniakowska 131/21 00-720 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Czerska 18/154 00-732 Warszawa